Sunday 14 April 2024

કર્મો અનુસાર ભોગ


कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके 
કર્મો અનુસાર કેવળ મનુષ્ય - યોનિમાં બંધનો 
પેદા થાય છે, બાંધે છે. મનુષ્ય તેમાં બંધાતો જાય 
છે. અન્ય યોનિઓ તો કર્મો અનુસાર ભોગ ભોગવે છે.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे// 


 

0 comments:

Post a Comment