Sunday 23 June 2024

ધન્ય છે - ઘર પણ ધન્ય છે.


अधना अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः |
यद्गृहा ह्यर्हवर्याम्बुतृणभूमिश्र्वरावराः ||

જયારે સંતપુરુષો તેના ઘરે પધાર્યા હોય છે ત્યારે જે 
શ્રીમંત નથી અને કુટુંબજીવનમાં અનુરક્ત રહેલો છે,
તે  પણ ધન્ય બને છે. જે ગૃહસ્વામી અને નોકરો મહાન 
અતિથિઓને જળ, આસન તથા સત્કાર માટેની સામગ્રી 
આપવામાં તત્પર રહે છે, તેઓ ધન્ય છે અને તે ઘર પણ ધન્ય છે.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

Friday 21 June 2024

અત્યંત દુર્લભ વસ્તુ મેળવી શકે


किं तस्य दुर्लभतरमिह लोके परत्र च |
यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः ||

જે મનુષ્ય ઉપર બ્રાહ્મણો તથા વૈષ્ણવો પ્રસન્ન થાય છે,
તે આ લોકમાં તેમ જ પરલોકમાં અત્યંત દુર્લભ હોય તેવી 
વસ્તુ પણ મેળવી શકે છે. એટલું જ નહિ, પરંતુ તેને ભગવાન 
શુભાંકર શિવજીની અને બ્રાહ્મણો તથા વૈષ્ણવોની સાથે રહેનારા 
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષ્ણુની કૃપા પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

Thursday 20 June 2024

પહેલા તબક્કામાં

                        श‍ृण्वतां स्वकथा: कृष्ण: पुण्यश्रवणकीर्तन: ।
                        हृद्यन्त:स्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् ॥

                    "શ્રવણ તથા કીર્તનના પહેલા તબક્કામાં જયારે 
                    મનુષ્ય ભક્તિયોગમાં જોડાય છે ત્યારે જીવમાત્રના 
                    હૃદયમાં વસતા ભગવાન ભક્તને તેનું હૃદય નિર્મલ-
                    શુદ્ધ કરવામાં સહાયક બને છે."

                        //हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
                        हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

Wednesday 19 June 2024

પરમ્ શાંતિ પામી શકે


पुमाँल्लभेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयम् । 
यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम् ॥

બ્રાહ્મણો તથા વૈષ્ણવોની નિત્ય સેવા કરવાથી મનુષ્ય પોતાના હૃદયનો 
મેલ સાફ કરી શકે છે, પરમ્ શાંતિ પામી શકે છે, સંસારની આસક્તિમાંથી 
મુક્ત થઈ શકે છે તથા સંતુષ્ટ થઈ શકે છે. આ જગતમાં બ્રાહ્મણોની સેવા કરવી 
તેના કરતાં બીજું કોઈ સકામ કર્મ શ્રેષ્ઠ નથી, કારણ કે જેમના માટે અનેક યજ્ઞો 
કરવા પડે છે એવા દેવોને આનાથી પ્રસન્ન કરી શકાય.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

Tuesday 18 June 2024

તત્કાળ મનનો મેલ સાફ કરી શકે છે


यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना मशेषजन्मोपचितं मलं धियः । 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदाङ्गुष्ठविनिःसृता सरित् ॥

પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણકમળની સેવા કરવાની વૃત્તિ રાખીને 
દુઃખી મનુષ્યજાતિ અસંખ્ય જન્મોમાં ભેગો થયેલો મનનો મેલ તત્કાળ સાફ 
કરી શકે છે. ભગવાનના ચરણના અંગૂઠામાંથી નીકળેલા ગંગાજળની જેમ 
આવી પ્રક્રિયા તરત જ મનને સ્વચ્છ કરે છે અને એથી આધ્યાત્મિક ભાવના 
કે કૃષ્ણભાવના ધીમે ધીમે વધે છે.


//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

Monday 17 June 2024

લોભની નિવૃત્તિ થાય તો પાપ છૂટે


 

Sunday 16 June 2024

નરકનો નિવાસી ગણવામાં આવેअर्च्ये विष्णौ शिलाधिर्गुरुष नरमतिवैष्णवे जाति बुद्धि -
र्विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीर्थेडम्बुबुद्धिः,
श्रिविष्णोर्नाम्नि मन्त्रे सकलकलुषहे शब्द सामान्यबुद्धि,
र्विष्णौ सर्वेश्वरेशे तदितरसमधीरयस्य वा नारकी सः |

" જે મનુષ્ય મંદિરમાંની મૂર્તિને લાકડાની કે પથ્થરની બનેલી 
માને છે, જે પરંપરાગત ગુરુને સાધારણ મનુષ્ય માને છે, જે 
અચ્યુત ગોત્રના વૈષ્ણવને અમુક જાતિ કે ધર્મનો હોવાનું માને 
છે, અથવા જે ચરણામૃત કે ગંગાજળને સાધારણ પાણી ગણે 
છે તેવા મનુષ્યને નરકનો નિવાસી ગણવામાં આવે છે.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//