Sunday 30 June 2024

સર્વ સૃષ્ટિના મૂળ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: |
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ||

.गी. 9.13


પણ મહાન આત્માઓ, જેઓ મારી દૈવી શક્તિનો 

આશ્રય લે છે, હે પાર્થ, મને, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને, સર્વ 

સૃષ્ટિના મૂળ તરીકે જાણી. તેઓ તેમના મનને ફક્ત 

મારા પર સ્થિર રાખીને મારી ભક્તિમાં વ્યસ્ત રહે છે.


//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

0 comments:

Post a Comment