Sunday 17 September 2023

દુ:ખને ધોઈ નાખે


यानि यानीह रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्षि हि । 
तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः।।

તમે તમારા મનોરંજનનો આનંદ માણવા માટે 
આ જગતમાં વિવિધ સ્વરૂપોમાં પ્રગટ થાવ છો,
અને આ અવતારો આનંદથી તમારા ગુણગાન 
ગાનારાઓના બધા દુ:ખને ધોઈ નાખે છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 


 

0 comments:

Post a Comment