Thursday 23 November 2023

ત્રસરેણુ


अणुद्वौ परमाणु स्यात्त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः |
जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात् ||

સ્થૂળ સમયના વિભાગોની ગણતરી આ પ્રમાણે 
થાય છે : બે પરમાણુઓનો એક અણુ બને છે અને 
ત્રણ અણુઓનો એક ત્રસરેણુ બને છે. આ ત્રસરેણુ 
બારીની જાળીમાંથી આવતા તડકામાં જોઈ શકાય છે.
ત્રસરેણુ આકાશમાં ઉંચે જતો સ્પષ્ટ દેખાય છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।


 

0 comments:

Post a Comment