Friday 1 March 2024

દાન તથા માન


अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् |
अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ||

દાન તથા માન આપીને તેમ જ મૈત્રીભર્યા આચરણથી 
તથા બધા પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ રાખીને, જીવમાત્રમાં તેમના 
આત્મરુપે રહેતા મને (શ્રીકૃષ્ણને) આરાધી પ્રસન્ન કરવો જોઈએ.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

0 comments:

Post a Comment