Sunday 3 March 2024

સર્વશ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ


ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः |
ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोडभ्यधिकस्ततः ||

મનુષ્યોમાં ગુણકર્માનુસાર વિભાગવાળો સમાજ ઉત્તમ છે અને તે સમાજમાં 
બ્રાહ્મણોની સંજ્ઞા ધરાવતા બુદ્ધિમાન મનુષ્યો સર્વશ્રેષ્ઠ છે. બ્રાહ્મણોમાં જેણે 
વેદોનો અભ્યાસ કર્યો છે તે ઉત્તમ છે અને વેદાધ્યયન કરેલા બ્રાહ્મણોમાં વેદોનો 
સાચો તત્ત્વાર્થ જાણનારો બ્રાહ્મણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//


 

0 comments:

Post a Comment