Sunday 12 February 2023

ખરું સૌંદર્ય


ઘડીભર માની લો કે આ સંસાર સુંદર છે પણ પછી જરા 
વિચાર કરો કે તો આ સંસારને બનાવનાર કેટલો સુંદર હશે ?
મનુષ્ય સૌંદર્ય જોવા કાશ્મીર જાય છે, પણ ત્યાં જવાની કોઈ 
જરૂર નથી, કારણ કે ખરું સૌંદર્ય તો ઈશ્વરમાં જ છે, અંતર માં છે.
તે સૌંદર્ય નો અનુભવ લેવાની જરૂર છે.પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 

0 comments:

Post a Comment