Wednesday 22 March 2023

ભક્તિ યુક્ત કર્મ જ શ્રેષ્ઠ છેમુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે.પરંતુ 
આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતાં ભક્તિ યુક્ત કર્મ જ શ્રેષ્ઠ છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 


 

0 comments:

Post a Comment