Thursday 17 August 2023

શૂકરનું રૂપ


यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः |
अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार ||

બ્રહ્માંડના ગર્ભોદક નામના મહાસાગરમાં ડૂબી ગયેલી પૃથ્વીને સહજ 
ઉંચકી લેવા માટે જયારે અનંત શક્તિસંપન્ન ભગવાને લીલા તરીકે શૂકરનું 
રૂપ ધારણ કર્યું, ત્યારે પહેલો આદિ દૈત્ય હિરણ્યાક્ષ સામે આવ્યો; અને 
ભગવાને પોતાના દંતશૂળથી તેને વીંધી નાખ્યો.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 


 

0 comments:

Post a Comment