Monday 30 October 2023

ભગવાનની શક્તિ


कालसञ्ज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः । 
त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत् ॥

પદાર્થનાં ઘટક તેવીસ ગણાય છે. મહત્તત્ત્વ (કુલ ભૌતિક શક્તિ), 
અહંકાર, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, 
આકાશ, આંખ, કાન, નાક, જીભ, ત્વચા, હાથ, પગ, મળદ્વાર, 
જનનેન્દ્રિય, વાણી ને મન. કાળના પ્રભાવથી આ બધાં એકીસાથે 
જોડાય છે અને ફરી સમય જતાં તેમનું વિધટન પણ થઈ જાય છે. 
આથી કાલ એ ભગવાનની શક્તિ છે અને તે ભગવાનના આદેશ 
અનુસાર પોતાની રીતે પોતાનું કાર્ય કરે છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।


 

0 comments:

Post a Comment