Thursday 26 October 2023

અભય પ્રદાન


विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते |
व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् ||

હે ભગવાન, દ્રશ્યમાન વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય માટે આપ 
અવતાર ધારણ કરો છો, અને તેથી અમે સૌ આપના ચરણકમળનો 
આશ્રય લઈએ છીએ, કારણ કે આપણા ભક્તોને આપનું સદા સ્મરણ 
અભય પ્રદાન કરે છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।


 

0 comments:

Post a Comment