Thursday 21 December 2023

આસ્તિકઆસ્તિક હોવું એટલે ભગવાનને માનવું એટલું જ નથી,ભગવાન 
માટેનો અનન્ય ભાવ અને અનંત વિશ્વાસ એટલે આસ્તિકયભાવ. 

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।


 

0 comments:

Post a Comment