Tuesday 19 December 2023

ઉદાર અને ઉત્તમ


 ઉદાર અને ઉત્તમ આચરણથી યુક્ત બધા શ્રેષ્ઠ આચાર-વિચારોનું 
અનુગમન કરતા જઈને અંદરથી આસક્તિ રહિત હોવા છતાં બહારથી 
સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।


 

0 comments:

Post a Comment