Sunday 5 February 2023

આધ્યાત્મિક ગુરુ

કિબા વિપ્ર, કિબા ન્યાસી, શુદ્ર કેને નય।

યેઈ કૃષ્ણ તત્વ વેત્તા, સેઈ 'ગુરુ' હય ।।


"કોઈ મનુષ્ય, ભલે પછી તે વિપ્ર (વૈદિક જ્ઞાનમાં પારંગત) હોય કે શુદ્ર જાતિમાં જન્મેલા હોય કે સન્યાસી હોય, પણ જો તે કૃષ્ણભક્તિના તત્વને જાણતો હોય તો તે સંપૂર્ણ તથા અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુ છે."


।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે ।।


0 comments:

Post a Comment