Wednesday 5 April 2023

જગતમાં કશું દુર્લભ નથી


परहित बस जिन्ह् के माहि, तिन्ह् कहु जग दुर्लभ कछु नाहि|

જેના મનમાં બીજાનું હિત વસેલું છે, તેને જગતમાં કશું દુર્લભ નથી,
સદ્દગતિ મળેલી જ છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 


 

0 comments:

Post a Comment