Wednesday 12 April 2023

સાચો મિત્ર


જે મનુષ્ય મિત્ર ના દુઃખે દુઃખી થતો નથી, તેનું મોં જોવામાં પણ પાપ છે.
પોતાના પહાડ જેવા દુઃખ ને રજ જેવડું જાણે ને મિત્ર ના રજ જેવડા દુઃખ 
ને પહાડ જેવું જાણે અને તેને મદદ કરે તે સાચો મિત્ર.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 


 

0 comments:

Post a Comment