Tuesday 2 May 2023

કૃષ્ણ ભજન કરો


મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરે તેવું કોઈ ચિત્ર ઘરમાં
રાખવું નહિ. તે ચિત્ર પછી મનમાં આવશે અને
શ્રી કૃષ્ણ ભજન માં વિઘ્ન કરશે.


।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।


 

0 comments:

Post a Comment