Friday 21 July 2023

કલિ ને રહેવા માટે જગ્યા


મહારાજ પરીક્ષિતે કલિ ને રહેવા માટે દારૂ,જુગાર,વ્યભિચાર અને 
પશુવધ જેવી જગ્યાઓ આપી પરંતુ કલિએ કંઈક વિશેષ ની માગણી 
કરી અને તેને કારણે રાજાએ તેને જ્યાં સોનું હોય ત્યાં રહેવાની પરવાનગી 
આપી, કારણ કે જ્યાં જ્યાં સોનું હોય છે ત્યાં ત્યાં જૂઠ, નશો, વિષયવાસના,
ઈર્ષા અને દુશ્મનાવટ હોય છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।


 

0 comments:

Post a Comment