Sunday 28 January 2024

દૃઢપણે ભક્તિપરાયણ


नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदिहाः |
येडन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ||

ભક્તિની પ્રવૃતિઓમાં સંલગ્ન અને મારા (શ્રીકૃષ્ણના) ચરણકમળની 
સેવા કરવામાં સદા પરોવાયેલા શુદ્ધ ભક્ત મારી સાથે એકરૂપ થવા 
કદી ઈચ્છા કરતા નથી. દૃઢપણે ભક્તિપરાયણ રહેતા આવા ભક્ત મારી 
લીલા તથા પ્રવૃત્તિઓના મહિમાનું નિત્ય ગુણગાન કરે છે.

//હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે//


 

0 comments:

Post a Comment