Sunday 7 January 2024

ૐકારનો જપ


शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि यो जपेत्प्रणवं सदा |
न स लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ||

પવિત્ર કે અપવિત્ર એવી કોઈ પણ અવસ્થામાં સદા ૐકારનો 
જપ કરનાર પાપરૂપી પંકમાં ફસાતો નથી, સંસારમાં તે જળથી 
અલિપ્ત કમળપત્રની જેમ નિર્લિપ્ત રહે છે.

//હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે//


 

0 comments:

Post a Comment