Tuesday 30 January 2024

સર્વ કામના


इमं लोकं तथैवामुमात्मानमुभयायिनम् । आत्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहाः ।। 
विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम् । भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मृत्योरतिपारये ॥

જે ભક્ત વિશ્વના સર્વવ્યાપી સ્વામી એવા મને (શ્રીકૃષ્ણ ને) અનન્ય ભક્તિભાવે ભજે છે, 
તે સ્વર્ગલોકમાં સ્થાન મેળવવાની સર્વ કામના અથવા આ જગતમાં ધનસંપત્તિ, બાળકો, 
પશુઓ, મકાન કે દેહના સંબંધે બધું પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા તજી દે છે. હું (શ્રીકૃષ્ણ)તેને 
જન્મ-મૃત્યુની પેલે પાર લઈ જાઉં છું.

//હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે//


 

0 comments:

Post a Comment