Thursday 6 June 2024

ફળ મેળવવા હકદાર


                    कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
                    मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

                તમને તમારી નિશ્ચિત ક્રિયાઓનું પાલન કરવાનો 
                અધિકાર છે પરંતુ તમે તમારી ક્રિયાઓનું ફળ મેળવવા 
                માટે હકદાર નથી, તમારે તમારી જાતને તમારી ક્રિયાઓના 
                પરિણામોનું કારણ ન માનવું જોઈએ અને બાકીની નિષ્ક્રીયતા
                સાથે જોડવું જોઈએ નહિ.

                    //हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
                    हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

0 comments:

Post a Comment