Wednesday 5 June 2024

પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવું


                        राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् |
                        प्रत्यक्षागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ||

                   આ જ્ઞાન(ગીતા જ્ઞાન)વિજ્ઞાનનો રાજા અને તમામ 
                   રહસ્યોમાં સૌથી ગહન છે. જે તેને સાંભળે છે તેને 
                   તે શુદ્ધ કરે છે. તે પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવું છે, 
                   ધર્મ સાથે સુસંગત છે, આચરવામાં સરળ છે અને 
                   કાયમી અસરો ધરાવે છે.

                    //हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
                    हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

0 comments:

Post a Comment